Bytom      Chorz贸w      Gliwice      Katowice      Miko艂贸w      Ruda 艢l膮ska      艢wi臋toch艂owice      Tychy      Zabrze    
        
oda, 23. maja 2018, Imieniny: Leoncjusza Micha砤 Renaty      
Szukaj: w  
     esil.pl dla Ciebie: Czy wiesz co dzi艣 wydarzy艂o si臋 w regionie?
Strona g丑wna: Miko艂贸w: Historia
» Historia

Historia

06-04-2006
 

Miko艂贸w, licz膮cy sobie 780 lat historii jest jednym z nielicznych miast G贸rnego 艢l膮ska,
kt贸re zachowa艂o sw贸j kameralny charakter opieraj膮c si臋 negatywnym wp艂ywom XIX i XX wiecznej urbanizacji. Nie ma tu 艣lad贸w typowej dla 艢l膮ska kultury g贸rniczej, z familokami i specyficznym folklorem - s膮 za to du偶e tereny zielone stanowi膮ce baz臋 pod przysz艂y G贸rno艣l膮ski Ogr贸d Botaniczny i infrastruktur臋 rekreacyjn膮.
Miasto Miko艂贸w jest siedzib膮 powiatu miko艂owskiego, kt贸ry wchodzi w sk艂ad wojew贸dztwa 艣l膮skiego i obejmuje swoim zasi臋giem pi臋膰 gmin: Miko艂贸w, 艁aziska G贸rne, Wyry, Orzesze i Ornontowice. Na terenie miasta utworzona zosta艂a dzielnica Kamionka - pozosta艂a cz臋艣膰 Miko艂owa to nieformalne dzielnice, okre艣lane jako: Regielowiec, Goj, Centrum, Nowy 艢wiat. Gmina obejmuje ponadto pi臋膰 so艂ectw: Bujak贸w, Borow膮 Wie艣, Mokre, Paniowy i 艢mi艂owice.

Powierzchnia gminy to oko艂o 81 km2, przy czym 18,07 km2 przypada na miasto, a 62,9 km2 na so艂ectwa. Wed艂ug danych Urz臋du Statystycznego w Katowicach z 2001 roku, u偶ytki rolne zajmuj膮 54% jej powierzchni, z czego 73% przypada na grunty orne, 15% na 艂膮ki, 10% na pastwiska, a 2% na sady. Znacz膮cy udzia艂 procentowy przypada na lasy pokrywaj膮ce 27% og贸lnej powierzchni gminy, natomiast pozosta艂e grunty i nieu偶ytki zajmuj膮 19%.


Dogodne po艂o偶enie Miko艂owa na skrzy偶owaniu wa偶nych szlak贸w komunikacyjnych oraz blisko艣膰 du偶ych o艣rodk贸w gospodarczych i naukowych przes膮dzi艂y o us艂ugowo-handlowo-rzemie艣lniczym charakterze miasta, kt贸re sta艂o si臋 r贸wnie偶 bardzo atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Przemys艂 na terenie gminy ma charakter r贸偶norodny - od zak艂ad贸w zatrudniaj膮cych powy偶ej 1000 os贸b, z kt贸rych wi臋kszo艣膰 zosta艂a ju偶 sprywatyzowana, po niewielkie firmy rodzinne oraz r贸偶nego typu drobne zak艂ady us艂ugowo-rzemie艣lnicze, kt贸rych liczba si臋ga oko艂o 3000. Wiele lokalnych firm wsp贸艂pracuje z europejskimi partnerami, tworz膮c joint venture lub b臋d膮c ich filiami. Do najwi臋kszych podmiot贸w gospodarczych dzia艂aj膮cych obecnie na terenie miasta i gminy mo偶na zaliczy膰: Grup臋 Kapita艂ow膮 Mifama, Zak艂ady Mechaniczne Wiromet, Fabryk臋 Palenisk Mechanicznych, Miko艂owsk膮 Fabryk臋 Papieru, Alstom T&D Transformers Ltd, Spyra Primo Poland Ltd, OKF Ltd, Kooperacj臋 Polko, Hydac Ltd, K枚nig Stahl Sp. z o.o., Welding Alloys Poland Sp. z o.o., Rehau Ltd, Opel-Mucha s.c., Rejon Energetyczny Miko艂贸w, Pol-Gum, Wandalex SA, Drukarni臋 im K. Miarki, Us艂ugi Poligraficzno-Reklamowe Pasja, FHLT Ester-Plus, Kopalni臋 Do艣wiadczaln膮 GIG-u Barbara oraz Rolnicz膮 Sp贸艂dzielni臋 Pracy Prze艂om-Bujak贸w.

Na terenie so艂ectw wchodz膮cych w sk艂ad gminy rozwini臋te jest tak偶e rolnictwo. Funkcjonuje tu kilka du偶ych gospodarstw rolnych o powierzchni do oko艂o 600 ha, lecz przewa偶aj膮 niewielkie gospodarstwa o charakterze rodzinnym zajmuj膮ce powierzchni臋 do 20 ha. W strukturze upraw zdecydowanie dominuj膮 ro艣liny zbo偶owe, ziemniaki i kapusta.

Najstarsza, 艣r贸dmiejska cz臋艣膰 miasta charakteryzuje si臋 zwart膮 zabudow膮, kt贸rej przyk艂ady spotka膰 mo偶na na odrestaurowanym zabytkowym rynku z fontann膮. Od rynku odchodz膮 promieni艣cie w膮skie uliczki, wzd艂u偶 kt贸rych stoi wiele budynk贸w pochodz膮cych g艂贸wnie z XVIII i XIX wieku. 艢r贸dmie艣cie otaczaj膮 powojenne osiedla mieszkaniowe o charakterze blokowym, a na obrze偶ach dzielnicy Centrum przewa偶a zabudowa indywidualna. W so艂ectwach wchodz膮cych w sk艂ad gminy wyst臋puje r贸wnie偶 zabudowa o charakterze rolniczym. Aby zachowa膰 ten nietypowy dla regionu uk艂ad przestrzenny oraz zapewni膰 dynamiczny rozw贸j budownictwa, opracowano Strategi臋 Mieszkaniow膮 Miasta Miko艂owa. Zak艂ada ona, 偶e budownictwo wielorodzinne (do czterech kondygnacji) b臋dzie mog艂o si臋 rozwija膰 w centrum miasta, w dzielnicach Kamionka, Regielowiec, 艢mi艂owice, Paniowy i w cz臋艣ci Bujakowa. R贸wnie偶 w Bujakowie i na Recie ma si臋 rozwija膰 budownictwo jednorodzinne. Ze wzgl臋du na du偶e walory krajobrazowe Mokrego, wytoczono tu obszary przeznaczone pod budownictwo rezydencjonalne, s膮siaduj膮ce z zespo艂em przyrodniczo-krajobrazowym. Z kolei w dzielnicy Regielowiec, za ulic膮 Obwodow膮, wytoczono teren pod budow臋 nowego osiedla mieszkaniowego (mieszkania z widokiem na Beskidy), kt贸re ma si臋 sta膰 wizyt贸wk膮 miasta.

Miko艂贸w jako siedziba powiatu skupia na swoim terenie wiele rozmaitych urz臋d贸w, biur i przedstawicielstw administracji samorz膮dowej. Na terenie miasta dzia艂aj膮 liczne instytucje finansowe o zasi臋gu mi臋dzynarodowym (9 bank贸w i wiele filii firm ubezpieczeniowych), Agencja Inicjatyw Lokalnych, 4 organizacje kupieckie (Cech Rzemios艂 R贸偶nych, Czesko-Polska Mieszana Izba Handlowa, Izba Przemys艂owo-Handlowa Powiatu Miko艂owskiego, Okr臋gowa Izba Przemys艂owo-Handlowa) oraz 65 r贸偶nego typu organizacji i stowarzysze艅 spo艂ecznych. Bardzo dobrze s膮 rozwini臋te us艂ugi medyczne, rachunkowe, po艣rednictwa nieruchomo艣ci i handlowe. Na terenie miasta i gminy funkcjonuje 12 przedszkoli, 9 szk贸艂 podstawowych, 3 gimnazja, 2 licea og贸lnokszta艂c膮ce, Zesp贸艂 Szk贸艂 Technicznych, w sk艂ad kt贸rego wchodz膮: liceum techniczne, liceum zawodowe, technikum elektroniczne, technikum elektryczne, technikum mechaniczne oraz zasadnicza szko艂a zawodowa. Zaspokajaniem kulturalnych potrzeb mieszka艅c贸w zajmuje si臋 Miejski Dom Kultury, Instytut Miko艂owski, Miejska Biblioteka Publiczna oraz kluby i organizacje kulturalne. Na terenie miasta znajduj膮 si臋 r贸偶norodne obiekty sportowe i gabinety szeroko rozumianej odnowy biologicznej, a potrzeby mieszka艅c贸w w zakresie uprawiania sportu zaspokajaj膮 liczne kluby. Opieka medyczna to g艂贸wnie Szpital Powiatowy i Szpital 艣w. J贸zefa nale偶膮cy do Zgromadzenia Si贸str Boromeuszek, 6 przychodni lekarskich i Pogotowie Ratunkowe. Bardzo dobrze rozwini臋ta jest prywatna opieka medyczna z licznymi gabinetami lekarskimi r贸偶nych specjalno艣ci, 艣wiadcz膮cymi us艂ugi w pe艂nym zakresie. Dzia艂alno艣膰 plac贸wek s艂u偶by zdrowia uzupe艂nia 8 aptek.

Liczba mieszka艅c贸w zameldowanych na pobyt sta艂y, wed艂ug danych na koniec grudnia 2005 roku, wynosi 38 057 os贸b, z czego 28 396 os贸b zamieszkuje miasto, a 9 661 - pozosta艂e pi臋膰 so艂ectw wchodz膮cych w sk艂ad gminy. Na jeden km2 powierzchni przypadaj膮 wi臋c 艣rednio 472 osoby, ale w poszczeg贸lnych dzielnicach i so艂ectwach g臋sto艣膰 zaludnienia jest zr贸偶nicowana - zdecydowanie najwi臋ksza jest w Centrum, natomiast du偶o mniejsza jest w pozosta艂ych dzielnicach i so艂ectwach.


Najliczniejsz膮 grup臋 mieszka艅c贸w stanowi膮 ludzie w wieku produkcyjnym, tj. kobiety w przedziale wiekowym 20-60 lat i m臋偶czy藕ni w przedziale 20-65 lat. Drug膮 pod wzgl臋dem liczno艣ci jest populacja dzieci i nastolatk贸w (0-19 lat). Zdecydowanie najmniej liczn膮 grup臋 stanowi膮 osoby w wieku poprodukcyjnym - kobiety powy偶ej 60 i m臋偶czy藕ni powy偶ej 65 roku 偶ycia. Te tendencje utrzymuj膮 si臋 w Miko艂owie ju偶 od wielu lat i mo偶na je uzna膰 za wzgl臋dnie stabilne. W ostatnim czasie zaobserwowano tak偶e znaczne spowolnienie spadku liczby mieszka艅c贸w, kt贸re mo偶e zapowiada膰 nawet odwr贸cenie dotychczasowej tendencji w przysz艂o艣ci.


Warunki naturalne i usytuowanie Miko艂owa w ramach po艂udniowego obrze偶enia G贸rno艣l膮skiego Okr臋gu Przemys艂owego sprawi艂y, i偶 znajduje si臋 tutaj najbardziej urozmaicony przyrodniczo i krajobrazowo zak膮tek regionu - 艢l膮ska Strefa Krajobrazowo-Rekreacyjna. Obszar strefy jest idealnym miejscem do wypoczynku i uprawiania r贸偶norodnych sport贸w. Rozleg艂e obszary p贸l, 艂膮k i las贸w doskonale nadaj膮 si臋 do jazdy konnej i stanowi膮 znakomite tereny 艂owieckie. W ostatnich latach dynamicznie rozwin臋艂a si臋 na nich kwalifikowana turystyka rowerowa. By艂o to mo偶liwe dzi臋ki wytyczeniu sieci 艣cie偶ek rowerowych, przebiegaj膮cych przez najbardziej malownicze zak膮tki gminy. Turystyce pieszej sprzyjaj膮 przebiegaj膮ce przez obszar Miko艂owa szlaki turystyczne, prowadz膮ce do licznych zabytk贸w, pomnik贸w przyrody, park贸w i uroczysk le艣nych.

Wyj膮tkowe walory przyrodnicze, du偶a r贸偶norodno艣膰 siedlisk, rzadkie gatunki rodzimej flory i ma艂e zanieczyszczenie 艣rodowiska przyczyni艂y si臋 do podj臋cia decyzji o stworzeniu na terenie strefy 艢l膮skiego Ogrodu Botanicznego. W sk艂ad projektowanego ogrodu wejd膮 uroczyska le艣ne, jary, stare wapienniki, kamienio艂omy z odkrywkami geologicznymi, doliny potok贸w oraz obszary podmok艂ych 艂膮k, kt贸re mo偶na obecnie spotka膰 na terenie so艂ectw: Mokre i Paniowy.

Miko艂贸w posiada r贸wnie偶 du偶e znaczenie jako centrum kulturalne regionu, w kt贸rym dzia艂alno艣膰 kulturotw贸rcz膮 prowadzi Instytut Miko艂owski i Miejski Dom Kultury. W rodzinnym mie艣cie kontrowersyjnego poety Rafa艂a Wojaczka, od kilku lat organizowany jest Turniej Jednego Wiersza, b臋d膮cy okazj膮 do spotka艅 i wymiany do艣wiadcze艅 mi臋dzy 艣l膮skimi poetami. W malowniczych zak膮tkach miko艂owskiej star贸wki organizowane s膮 te偶 co roku plenery malarsko-graficzne Impresje Miko艂owskie, w kt贸rych uczestniczy艂o wielu wybitnych artyst贸w plastyk贸w. Organizuje si臋 te偶 poplenerowe wystawy. Kolejn膮, znan膮 w艣r贸d meloman贸w imprez膮 kulturaln膮 s膮 coroczne Miko艂owskie Dni Muzyki, goszcz膮ce najznamienitszych muzyk贸w z kraju.

Gmina Miko艂贸w prowadzi wieloletni膮 wsp贸艂prac臋 partnersk膮 z miastami w Holandii, Francji, Czechach i S艂owacji, a powiat miko艂owski z niemieckim powiatem Neuss. Wsp贸艂praca ta polega przede wszystkim na wymianie do艣wiadcze艅 w zarz膮dzaniu, wzajemnym udziale w imprezach kulturalnych i sportowych, wymianie wakacyjnej grup m艂odzie偶owych, a tak偶e na pomocy w nawi膮zywaniu nowych kontakt贸w gospodarczych.

瑀骴硂: Biuro Prasowe Urz臋du Miejskiego w Miko艂owie


 

 

 

: esil.pl poleca :
 

眘ki internetowy poradnik medyczny
眘ki internetowy poradnik medyczny
 

Prostujemy Obraz 眘ka
 

NASI PARTNERZY

R E K L A M A

Wiadomo禼i · Imprezy · Katalog firm · Og硂szenia · Przegl眃 prasy · Repertuar kin · Felietony · Galerie · Konkursy

^ do g髍y · Strona g丑wna · Kontakt · O nas · Reklama · Nasi Przyjaciele · Katalogi www · Najnowsze · Kana硑 RSS
Copyrights © 2005-2018 esil.pl
kontakt: info@esil.pl
2018-05-23 11:10:34 0.10326600074768 11Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystaj眂 z naszych serwis體 internetowych bez zmiany ustawie przegl眃arki wyra縜sz zgod na stosowanie plik體 cookies zgodnie z Polityk prywatno禼i.Akceptuj, nie pokazuj wi阠ejCzym s pliki "cookies"?